סכומים ותקרות לשנת 2024

סכומים ותקרות

נושאתקרההערות
שכר ממוצע במשק12,536 ש"ח
קצבה מזערית5,012 ש"חתנאי בתיקון 190
הפקדה מקסימלית לקרן פנסיה מקיפה5,140 ש"חמעבר לכך יעבור לפנסיה משלימה
תקרת קצבה מזכה9,430 ש"חגובה פטור = 52%
פטור ממס על קצבת שארים9,430 ש"ח
יתרת הון פטורה882,648 ש"ח180 * 52% * 9,430 ש"ח
קופת גמל להשקעה79,005 ש"ח
שווי נקודת זיכוי242 ש"ח

תקרות עבור שכיר / שכיר בעל שליטה

נושאתקרההערות
תקרת הכנסה מזכה9,700 ש"חהפקדות שכיר לרכיב תגמולים
זקיפת שווי גמל31,340 ש"ח2,350 ש"ח הפקדות מעסיק לתגמולים ואכ"ע (7.5%)
זקיפת שווי פיצויים41,500 ש"חהפקדת מעסיק 8.33%
הפקדה חודשית לפיצויים לבעל שליטה13,750 ש"חמוכר כהוצאה עד 1,145 ש"ח בחודש
מענק פרישה על כל שנת עבודה13,750 ש"ח
מענק פרישה במקרה פטירה27,520 ש"ח
קרן השתלמות חודשי15,712 ש"חעד 7.5% מעסיק, 2.5% עובד
קרן השתלמות חודשי לבעל שליטה15,712 ש"חעד 4.5% מעסיק, 1.5% עובד

תקרות עבור עצמאי

נושאתקרההערות
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי19,400 ש"ח16% לקצבה, 16.5 לפנסיה או גמל
הפקדת חובה לעצמאי עד הכנסה חודשית6,268 ש"ח4.45%
הפקדת חובה לעצמאי מעל הכנסה חודשית6,268 ש"ח12.55%
הכנסה מרבית לסעיף 4724,250 ש"חעצמאי שהינו גם שכיר
קרן השתלמות שנתי293,397 ש"חמוכר 4.5% , אפשרי עד 7%

שלח/י לנו הודעה
דילוג לתוכן