זקיפת שווי קופת גמל ופיצויים (סעיף 3 (ה3)(1)) לפקודת מס הכנסה

עקרונית כל הטבה הניתנת מהמעסיק לעובד , מחייבת את העובד בתשלומי מיסים,

כולל הפקדות מעסיק לקופות גמל של עובד , אולם המס יחול מעבר לתקרת הפטור המוגדר.

כספי פיצויים (לפי תקרות שנת 2023 )

הפקדה חודשית בידי מעסיק של כספי פיצויים עד סכום 3,274 ₪ פטורה ממס

הפקדה חודשית בסך 8.33% מעבר לשכר 39,300 ₪

        או

הפקדה חודשית בסך 6% מעבר לשכר 54,561 ₪

תיצור זקיפת מס לעובד ותחייב אותו בתשלום מס הכנסה , ביטוח לאומי ובריאות במעמד קבלת השכר

לדוגמא : מעסיק מפקיד לפיצויים 8.33% משכר 42,000 ₪

       8.33% משכר 42,000 ₪   =  3,498 ₪  

      יש להפחית מ 3,498 ₪ את תקרת הפטור 3,274 ₪   = 225 ₪ 

המשמעות :- העובד ישלם מס הכנסה , בריאות וביטוח לאומי על שכר ברוטו 42,225 ₪

כספי תגמולים ( לפי תקרות שנת 2023 )

הפקדה חודשית בידי מעסיק של כספי תגמולים וכיסוי אובדן כושר עבודה עד סכום 2,225 ₪ פטורה ממס

הפקדה חודשית בסך 7.5% מעבר לשכר 29,667 ₪

        או

הפקדה חודשית בסך 6.5% מעבר לשכר 34,230 ₪

תיצור זקיפת מס לעובד ותחייב אותו בתשלום מס הכנסה , ביטוח לאומי ובריאות במעמד קבלת השכר

לדוגמא : מעסיק מפקיד לתגמולים ואובדן כושר עבודה 7.5% משכר 34,000 ₪

       7.5% משכר 34,000 ₪   =  2,550 ₪  

      יש להפחית מ 2,550 ₪ את תקרת הפטור 2,225 ₪   = 325 ₪ 

המשמעות :- העובד ישלם מס הכנסה , בריאות וביטוח לאומי על שכר ברוטו 34,325 ₪

קרן השתלמות ( לפי תקרת שנת 2023 )

שכיר או שכיר בעל שליטה

כל הפקדת מעסיק מעבר לשכר 15,712 ₪ תיצור זקיפת שווי לעובד .

לדוגמא : מעסיק מפקיד 7.5% משכר 24,000 ₪

   משכר 24,000 ₪  מפחיתים את תקרת הפטור 15,712 ₪  = 8,288 ₪ 

   שכר 8,288 ₪ * 7.5%  = 621.6 ₪ 

המשמעות : העובד ישלם במעמד קבלת השכר מס הכנסה , ביטוח לאומי ובריאות משכר 24,621.6 ₪

דילוג לתוכן