איך באמת מחליטים סוכני ביטוח  איזה סכומי ביטוח המבוטח צריך ?!

לא אחת קובע סוכן ביטוח בפגישה עם מבוטח "בגלל שיש לך ילדים , אתה צריך שיהיה לך 1,000,000 ₪ סכום ביטוח ריסק למקרה פטירה חלילה" הייתי מוסיף 300,000 ₪ נכות מתאונה וגם 100,000 ₪ מחלות קשות …זה מה שאתה צריך !!

על פניו נשמע משכנע ונכון והמבוטח ימהר לשאול "כמה זה יעלה לי ?" ללא שום מחשבה מעמיקה האם באמת אלה סכומי הביטוח שהוא צריך והאם קיימת לסוכן איזה לוגיקה שהובילה את הסוכן לקבוע את סכומי הביטוח האלה..

לאור עבודתי בענף הביטוח מעל 27 שנים ועבודה משותפת עם מעל 200 סוכני ביטוח , מצאתי לנכון לקבוע שרוב סכומי הביטוח הנמכרים בפוליסות ביטוח , נקבעים אינטואיטיבית ובעיקר ע"פ גיל המבוטח וגילאי הילדים וללא שום תבנית מתמטית או משהו דומה לזה… אני מבקש להחזיר את כולם לבסיס הלימוד בביטוח חיים בה נקבעה אקסיומה :

"לכל אדם קיים ערך כלכלי " המשמעות שלכל אדם ישנה יכולת ליצר ערך כלכלי ( כסף ) עד היום בו הוא מחליט להפסיק לעבוד / גיל פרישה , או חלילה במקרה פטירה מוקדמת לפני גיל הפרישה , לפיכך נתוני הבסיס ההכרחיים לקביעת סכומי ביטוח למקרה פטירה יהיו :

נתוני שכר נטו של שני בני הזוג .
סכומי ריסק קיימים למקרה פטירה ( כולל ס"ב במקרה גילוי מחלה קשה ונכות מתאונה )
לציין אם קיימת פנסיה מקיפה ( התחשבות בקצבאות שארים )
קביעת מקדם לשכר נטו לאחר פטירה ( בין 70% ל 100% )
נתונים קבועים

גבר יוצא לפרישה בגיל 67 , אישה בגיל 65 .
סכומי ביטוח למקרה מוות נדרשים , שכר נטו * 12 * מספר השנים עד גיל הפרישה.
ילד נזקק לתמיכת הוריו עד גיל 24 .
במקרה של גילוי מחלה קשה אצל אחד מבני המשפחה , קיים צורך כספי הנגזר משכר ההורים נטו בשנתיים * 2/3 .
במקרה של נכות מתאונה לאחד מבני המשפחה , קיים צורך כספי הנגזר משכר ההורים נטו בשנתיים * 1/3 וכפול 5 ( מאחר ורוב תביעות הנכות נעות סביב 20% נכות צמיתה)
יש לרכוש גם לילדים כיסוי למקרה של גילוי מחלה קשה.
מגמות בחישוב סכומי ביטוח

רכישת תכנית ריסק המשולם בקצבאות לכל ילד בהתייחס פעם לפטירת האב ופעם בפטירת האם .
מאחר וקצבת שארים בפנסיה משולמת לילד/ה עד גיל 21 , יש צורך ברכישת ריסק ל 3 שנים עד גיל 24 של הילד/ה.
יש לקזז מסכום ריסק נדרש , היוון של סכומי הריסק שנרכשו בתוכניות קצבאות -ריסק .
יש לקזז מסכום ריסק נדרש , היוון של קצבת אלמנה מקרן פנסיה פעילה וקצבת שארים של ביטוח לאומי.
סכומי ביטוח לגילוי מחלה קשה – 2/3 שכר נטו של שני בני הזוג במשך שנתיים בקיזוז סכומים קיימים.
סוכני ביטוח במקרה של נכות מתאונה – 1/3 שכר נטו של שני בני הזוג במשך שנתיים * 5 בקיזוז סכומי ביטוח קיימים .
זו הדרך הנכונה לקבוע סכומי ביטוח ע"פ נתונים בסיסיים ובהתחשב במגמות קבועות ולא ע"פ תחושות בטן כפי שפועלים חלק מסוכני הביטוח בישראל

ניתן להיעזר בסימולאטור "הגנה מסיכונים" שפותח בלעדית עבור סוכני סתיו אורלן.

דילוג לתוכן